Ansökan till universitet

Hjälp med ansökan till universitet i Sverige och internationellt

Som elev och vårdnadshavare på SSHL får du kontinuerligt information och stöd från vår studie- och yrkesvägledare, SYV. Kontakt med SYV sker i form av e-post, föreläsningar, telefon och enskilda samtal.

Följande information, verktyg och aktiviteter erbjuds:

UCAS.COM – Ansökan, antagning och behörighet till universitet i UK.

UCAS coordinator på SSHL – Vår studie- och yrkesvägledare SYV är UCAS coordinator.

Referens till ansökningar i UCAS – Alla elever som söker till universitet i Storbritannien går via SYV, som granskar ansökningar i UCAS innan de skickas med referens till UCAS.
Collegeboard / Commonapp – antagning och behörighet av elever i USA

PSAT/ SAT – SSHL erbjuder PSAT -tester samt förberedande kurser i SAT. SAT testet kan vara en viktig del av ansökan till universitet i USA eller amerikanska universitet i Europa

Essay writing/Personal statement writing sessions – SSHL erbjuder föreläsningar och information om hur eleverna skall skriva essays eller personal statments, som är en mycket viktig del av ansökan till universitet i UK och USA.

Antagning.se

Ansökan och antagning till svenska universitet. Via e-post eller telefon eller enskilda samtal får elever och vårdnadshavare en grundlig genomgång av hur antagning av elever ser ut vid ansökan till svenska universitet.

Information om grundläggande behörighet, jämförelsetal, meritpoäng och särskild behörghet vid ansökan till svenska universitet

Syv avdelningen bevakar ständigt de förändringar som sker vad gäller antagning av IB elever till svenska universitet

IBO.ORG landsinformation från länder i olika delar av världen där IB är aktiv vad gäller antagning och behörighet för IB elever till universitet.

Centigrade

En personlig rapport baserad på svar som eleverna lämnat och som sammanställs av ett datasystem för individuella elever, om vilka universitet som kan vara av intresse i UK, övriga Europa samt övriga världen

Samarbeten

SSHL har ett samarbete med följande aktörer för att bredda kunskaper för elever och vårdnashavare om ansökan till universitet utomlands och inom Sverige:

  • SACO mässan
  • Study abroad mässor
  • Fulbright commission
  • UK university mässor Stockholm
  • US university mässor Stockholm
  • UCAS
  • IVY plus

SYV på SSHL besöker varje år, i mån av tid, olika delar av världen för att bredda kunskapen om ansökan och antagning till universitet för IB elever.

Varje år deltar SYV även i Center of International Schools (CIS) Guidance conference för föreläsningar inom ämnen som berör ansökan och antagning av elever till universitet i USA, Kanada, UK och Australien samt Europa.

Den kunskap och erfarenhet som SYV får på CIS konferenser sprids till SSHL personal elever och föräldrar via e-post, föreläsningar och på Schoolsoft samt i enskilda samtal eller via Skype och telefon.

Via CIS konferenser bygger SSHL också upp ett kontaktnät. Detta resulterar i många besök av universitet från olika delar av världen samt från Sverige till SSHL:s elever. Vårdnadshavare får alltid kunskap om dessa aktiviteter och är välkommen att ta del av föreläsningar om ansökan och antagning till just dessa universitet eller delar av världen som besöker SSHL.