Carl Månsson

Man kommer snabbt in i internatlivet och får många vänner

Den här gången behövde vi inte åka långt för att hitta en person med en spännande historia. Carl Månsson, som bor på internatet och snart tar studenten, ska läsa på universitet i USA efter sommaren.

Hur kommer det sig att du valde SSHL?

Jag har bott i Schweiz under en längre period, från åttaårsåldern upp till att jag skulle börja gymnasiet. Efter att jag gjorde mina GCSEs (General Certificate of Secondary Education) skedde ett naturligt avbrott i skolgången och då valde jag att återknyta till Sverige och fortsätta resten av min utbildning på svenska. I Schweiz gick jag på en internatskola men var dagelev, så jag ville pröva på att vara internatelev.

Vad tycker du om skolan?

Det finns så många valmöjligheter. SSHL bedriver ju verksamhet utanför skoltiden också, till exempel idrottsutbytena med NECIS (Northwest European Council of International Schools) och SIPSI (Svenska Internat- och Privatskolors Idrottsorganisation) och så finns de olika föreningarna på skolan. Man kan själv välja i vilken utsträckning man vill ta del av det som erbjuds, så man kan säga att SSHL är en skola som är anpassad till alla sorters elever.

En stor del av det som gör SSHL så speciellt är ju just internatet och hemkänslan som skiner igenom i olika sammanhang, till exempel i hemserien, och eftersom hemmen är små så känner alla varandra. Internatet här drivs på ett effektivt sätt för att man lätt ska kunna skaffa sig både svenska och internationella vänner. Det är en tät gemenskap.

Du ska ta studenten på onsdag, hur känns det?

Det känns spännande, det har varit ganska mycket det senaste året med nationella prov och ansökningar till universitet. På ett sätt känns det skönt att gå vidare, men samtidigt tråkigt att lämna ett väldigt trevligt elevhem.

Vad ska du göra efter skolan?

Jag ska plugga en fyraårig utbildning på Yale University i New Haven, Connecticut, USA. Terminen börjar den 22 augusti. Anledningen till att jag valde USA var framförallt för att jag inte riktigt vet exakt vad jag vill hålla på med senare i livet. Jag vill att det ska vara något inom vetenskapen men jag pendlar hela tiden mellan å ena sidan fysiken och matten, och å andra sidan kemin och biologin. I USA är utbildningen ganska öppen under de första två åren och smalnar sedan av mot slutet.

Hur kommer man in på Yale?

Det är en tuff antagningsprocess. I USA är betygen inte lika viktiga som i Sverige utan man lägger större vikt på SATs (Scholastic Assessment Test) som är en motsvarighet till svenska högskoleprovet. Sedan finns det subject tests där man får välja två eller tre ämnen och göra intagningsprov där också. Därefter är det intervjuer, man ska ha två rekommendationsbrev från lärare och skapa ett konto på en hemsida som heter the Common Application där man skriver uppsatser inom olika frågor. De vill bland annat se hur man skriver, men också vad man är för slags person, vad man har för intressen utanför skolan och tycker om att göra och hur man engagerar sig på fritiden i aktiviteterna som erbjuds.

Vad skulle du vilja hälsa till dem som funderar på att välja skolan idag?
De kommer att trivas bra. SSHL är en mångsidig skola som tillgodoser många personligheter, man kommer snabbt in i internatlivet och får många vänner!