Christian Sonnenstein

Mina föräldrar och jag var utlandssvenskar

Vad gör du idag?

Jag är pensionerad sedan ett antal år tillbaka, och har nu blivit politiskt aktiv. Jag sitter i kommunfullmäktige i Uppsala där jag bor, och har en del andra politiska uppdrag i kommunen och i regionen. Jag är ordförande i Upplandsstiftelsen där landstingen och de åtta kommunerna i Uppsala län är delägare och vårt uppdrag är att ta hand om naturvården och friluftslivet i länet, se till att den biologiska mångfalden bevaras och att vattnet i Östersjön blir bättre. Jag sitter också i kommunens valberedning, det är vi som tillsätter de vakanser som uppkommer i förtroendeuppdrag i nämnder och bolag. Sedan har jag uppdrag för Moderatföreningen i Uppsala city där jag bor. Jag trivs bra som politiker.

Vad gjorde du innan dess?

Jag har jobbat på bank i hela mitt liv, och jag var utomlands 12 år i sträck – jag var i Singapore, Hong Kong, London och Luxemburg. För övrigt har jag jobbat på bank i Sverige. Jag började på SEB, som då hette Stockholms Enskilda Bank, sedan var jag på några utländska banker och slutade i Nordea. I början var jag kreditchef, och hade senare chefspositioner på de andra bankerna, runtom i världen.

Direkt efter skolan gick jag på det som hette Göteborgs Handelsinstitut. Min tanke var att jag skulle gå på Handelshögskolan i Stockholm men jag var 17 år och det var lite tidigt att börja där. Jag jobbade ett år på ett svenskt företag i Paris, en agentur som sålde svensk och norsk pappersmassa och papper, och efter det började jag på Handelshögskolan i Stockholm. Sedan gjorde jag militärtjänsten – jag fick uppskov och började när jag var 25 år, vilket var ganska bra eftersom jag var äldre än många befäl vi hade, så man hade en viss auktoritet då på grund av ålder…

Varför valde du och dina föräldrar SSHL och vad fick du med dig av att ha gått här?

Mina föräldrar och jag var utlandssvenskar, vi flyttade till Paris när jag var sex år och då var det inte givet att vi skulle stanna i Frankrike så vi tyckte att jag skulle få en svensk utbildning. Jag började 1953, bodde på Kvarnbranten och tog studenten 1959.

Det var väldigt hög klass på lärarna som fanns där tycker jag, och man fick många kamrater som man behöll senare i livet. Vi har än idag god kontakt och min avgångsklass ska fira 55-årsjubileum om ett par månader. På vårt 50-årsjubileum var det god uppslutning trots att många bor utomlands.

Det var också en skyddad tillvaro, det fanns inga droger och även om det förekom alkoholförtäring i samhället var det inget man upplevde på skolan. Man levde ett väldigt skyddat liv. Det var en ganska idealisk tillvaro och man var utomhus mycket.

Vad har du för råd till de elever som går på Sigtuna idag?

Det är jobbigt nu att komma ut i arbetslivet, även efter det att man skaffat sig en akademisk examen. Man ska börja med det man är intresserad av under förutsättningen att det bedöms som att det finns en arbetsmarknad efteråt. Skulle det vara så att man efter ett år inser att ”det här var nog inte vad jag tänkt mig”, då ska man byta till annat så att man inte låser sig fast i något man inte tycker är roligt och inte tror på.

I dagens globala konkurrens där Kina utbildar tusentals ingenjörer om året och där man i Indien börjar bli riktigt kunnig i det digitala är det viktigt med en bra utbildning, och det får man på Sigtunaskolan idag.

Jag vill uppmuntra alla som överväger att åka utomlands för studier eller arbete att också göra det. Man får så mycket nya erfarenheter utomlands och man får en annan syn på Sverige. Skaffa er fler språkkunskaper än bara engelska. I Afrika där utvecklingen sker i hög fart är det franska som gäller på många håll, och det är vi dåliga på i Sverige.

Jag vill önska treorna lycka till med pluggandet inför de sista proven, och ta vara på stunderna tillsammans. Jag minns väl min studentdag; man var klädd i studentjacka och mössa och det var en väldigt rolig dag, men efteråt tänkte man att ”var det inte mer än så här?” Det gick över så fort!

Vad vill du hälsa till de som funderar på att börja på SSHL idag?
Jag tror att de allra flesta kommer att uppskatta att gå på SSHL. Nu var det längesedan jag gick där, men jag vet att det är mycket modern undervisning och med mycket digitala resurser.