Publicerat 5 mars 2021

Brev från styrelsen för Sigtuna skolstiftelse, angående branden

Till skolans elever, föräldrar, fördettingar och personal, 

Branden som totalförstörde vår aula under söndagsnatten lämnar oss i stor sorg, men vi är först och främst tacksamma att inga elever eller personal på skolan kommit till skada. Likväl är det mycket tragiskt det som skett. Styrelsen känner stor uppskattning för hur skolans ledning har hanterat de senaste dagarnas händelser. Uppgiften blir också lättare att bära när man visas ett sådant fint stöd som vi sett de senaste dagarna. 

Vi är många som sörjer vår fina aula och tidigare gymnastiksal. En plats där så många elever både börjat och avslutat sin tid på skolan. Branden innebär en stor förlust, men jag hoppas att ni delar min uppfattning om att människor och minnen lever vidare och det är något som alla som har en anknytning till skolan bidrar med.

Nu har skolledningen fullt fokus på mycket praktiskt arbete och på att förbereda för elevernas och personalens återkomst efter sportlovet. Naturligtvis kommer det att finnas frågor kring trygghet. Säkerhet är oerhört viktigt och något skolan arbetar löpande med, både på och runt skolområdet. Goda rutiner finns på plats för att alla ska kunna känna sig trygga på SSHL. 

Säkerhetsarbetet stannar aldrig av utan pågår kontinuerligt och på skolan arbetar vi ständigt med att anpassa oss efter det samhälle vi lever i. Skolan förstärker säkerheten ytterligare med olika åtgärder, med exempelvis fler kameror, utökad bevakning och bättre förmåga att upptäcka olaga intrång. För vidare frågor kring skolans säkerhetshantering, kontakta gärna SSHL:s säkerhetschef Richard Kindroth, richard.kindroth@sshl.se

Vi har tagit oss an stora utmaningar förr och vi kommer att göra det igen. Vi drar lärdom även av svåra erfarenheter och vi går stärkta vidare med gemensamma krafter. Mitt i det sorgliga är det oerhört trösterikt att se allt stöd som visats från så många håll. Det uppskattar vi enormt, inte minst när vi ser på det omfattande arbete som ligger framför oss. Nu ligger fokus på att driva skolan och se till att elever och personal tas väl om hand i en redan annorlunda vardag präglad av pandemin. 

Skolan och styrelsen ser fram emot att få återkomma längre fram kring planerna för att bygga en ny aula. Återigen, tack för allt stöd som visats, nu blickar vi framåt.

Styrelsen för Sigtuna skolstiftelse,
genom ordförande Marie von Satzger