Publicerat 30 mars 2022

Den nya aulan byggs på samma plats som den gamla

Den sista februari förra året sattes skolans anrika aula i brand och kunde inte räddas. Den nära 100 år gamla historiska byggnaden brann ned till grunden.

En fråga som vi har arbetat intensivt med sedan branden är placeringen av en ny aula. Skolans  projektgrupp har gjort ett gediget undersökningsarbete för att se på olika möjligheter. Kunde man hitta en annan, mer lämplig placering än den tidigare, med tanke på områdets förutsättningar och skolans framtidsplaner?

Skolans styrelse har nu fattat beslutet att det bästa alternativet är att återuppbyggnaden av aulan sker på den ursprungliga platsen. 

Finansieringen av den nya aulan håller på att säkerställas, och innan byggstart är det också många andra delar som ska planeras och falla på plats. Ett tänkbart scenario är att den nya aulan byggs ihop med skolans idrottshall och på så sätt skapar en enhet som innehåller lokaler för både idrott, fritid, möten och samlingar.

Carina Nilsson, rektor och skolchef:

– Det är skönt att vi nu har ett beslut om placeringen, även om vi i dagsläget inte kan säga när bygget kommer att påbörjas. Men start för projektering beräknas till hösten 2022.

Carina Nilsson, rektor, SSHL

Sedan branden har skolan brottats med platsbrist och ett utmanande pussel för att få verksamheten att fungera. Aulan är en central och viktig plats för våra elever och olika aktiviteter. Vi förlorade inte bara vår samlingslokal, utan även kontor, skriv- och bildsalar samt skolans gym.

– Jag ser med tillförsikt fram emot nya och glädjefyllda tillställningar i skolans aula som betytt så mycket för oss alla under årens lopp, säger Carina avslutningsvis.

Nedan: SSHLs gamla aula från ovan, hösten 2020.