Publicerat 6 oktober 2022

Erasmus-projeketet Modern Learning besökte SSHL

SSHL har tillsammans med sex andra skolor i Europa beviljats ett anslag genom Erasmus samt program som är administrerade genom EU.

Projektet som kallas Modern Learning pågår under två år och har temat “Moderna metoder för undervisning, lärande och bedömning i en digital tid”.

Skolorna turas om att vara värdar och arrangerar arbetsmöten där deltagarna utbyter kunskap och erfarenheter. Under sista veckan i september tog vi på SSHL emot ett fint besök av representanter från skolorna i Erasmus-projektet Modern Learning.

Gruppen, som bestod av 16 lärare från sex olika skolor i Norge, Grekland, Turkiet och Rumänien, kom till SSHL för att genomföra Learning Teaching and Training activity (LTT) meeting. Temat för veckan var English: Language and communication. Första kvällen samlades alla för välkomstmiddag på Stora Brännbo, där gästerna även bodde under veckan.

Erasmus-projektet besöker en lektion med Rebecca Grönstedt, lärare på IB Career-related Programme

Deltagare i Erasmus-projektet besöker en lektion med Rebecca Grönstedt, lärare och koordinator på IB Career-related Programme.

Deltagarna hade ett digert veckoprogram med bland annat lektionsbesök, träning i lektionsplanering och en föreläsning i kreativ pedagogik. Gruppen hann även med att göra en uppskattad rundvandring i Sigtuna stad och ett besök på Vasamuseet i Stockholm.

På torsdagen kom Sofia Ahlberg, professor vid engelska institutionen på Uppsala universitet, för att träffa gruppen och föreläsa om hur man kan undervisa engelsk litteratur i tider av kris. Sofia inledde föreläsningen med att skapa ett litet snöbollskrig med ihopskrynklade pappersark där deltagarna skrivit ned tips på inspirerande pedagogiska övningar.

Sofia Ahlberg, professor vid engelska institutionen på Uppsala universitet, inledde föreläsningen med att skapa ett snöbollskrig med tips på inspirerande pedagogiska övningar.

Lunch intogs i skolans matsal tillsammans med elever och personal, och några Swedish Fika fick också plats i programmet.

Sista dagen fick deltagarna redovisa sina arbeten, och framåt kvällen njuta av en avskedsmiddag i skolans matsal.

Anna Johansson är lärare på SSHL och representant i Erasmus-projektet. Hur tycker du att veckan har varit? 

– Jag tycker att veckan flöt på bra. Deltagarna fick uppleva SSHL och se hur vi arbetar här. Lektionsbesöken var mycket uppskattade. Vi fick tid att reflektera över hur skolans arbete ändrades under distansundervisning i samband med pandemin och hur vi fortfarande lär oss mycket av hur det nya normala är efter pandemin.

Sofia Ahlberg, professor Uppsala Universitet tillsammans med Anna Johansson, lärare på SSHL

Sofia Ahlberg, professor Uppsala universitet (vänster), tillsammans med Anna Johansson, lärare på SSHL. 

Vad har varit mest intressant under veckan?

– Det bästa var att se hur många av våra besökande lärare uppskattade det sätt som vi lärare här på SSHL undervisar. Hur vi kommunicerar med våra elever på ett respektfullt och konstruktivt sätt och därmed ger eleverna ett självförtroende för hur de ska bete sig, här och nu samt i framtiden.

När ska ni träffas och vad ska ni arbeta med nästa gång? 

– Nästa möte kommer att vara i Gaziantep i Turkiet i slutet på november i år. Temat kommer då också vara språk och kommunikation.

Så bidrar SSHL till bättre beredskap inför framtida pandemier