Publicerat 2 november 2021

Så bidrar SSHL till bättre beredskap inför framtida pandemier

SSHL har tillsammans med sex andra skolor i Europa beviljats EU-bidrag  i form av ett Erasmusprojekt. Projektet kommer att pågå under 24 månader och har temat “Moderna metoder för undervisning, lärande och bedömning i en digital tid”.

Skolan är en av de institutioner i samhället som påverkats mest av Coronapandemin. Många elever har under en längre tid befunnit sig i en situation av att inte kunna gå till skolan i den utsträckning som man är van vid. Hur kommer denna förändring att påverka deras framtid? Kommer de att kunna uppfylla sina drömmar, önskningar och professionella ambitioner?

Den enda lösningen för att säkerställa kontinuiteten i den pedagogiska processen var att använda sig av datorer och digitala medel. En stor utmaning för lärare var att på kort varsel vara tvungna att ändra sina undervisningsstrategier och ge upp direktkommunikation genom att förmedla undervisningen på distans.

Projektet “Moderna metoder för undervisning, lärande och bedömning i en digital tid” är till för att bygga upp en beredskap inför liknande situationer i framtiden baserat på de erfarenheter vi samlat på oss under denna pandemi. Det kommer bl.a. att tas fram kataloger för utbildningsmaterial och delas god praxis för framtida behov där digital- och distansutbildning är nödvändig. Projektet kommer att omfatta både lärare och elever på skolor från de länder som deltar. Övriga medlemmar är skolor från Rumänien, Turkiet, Grekland och Norge.

Läs mer om projektet här