Publicerat 20 oktober 2022

Projekt som imponerar och inspirerar

Lektionen har knappt hunnit starta, men eleverna är redan på plats och det är full aktivitet i det specialutrustade klassrummet med utsikt över Mälaren.  

Lärarna skyndar runt för att hinna med att hjälpa de ivriga ungdomarna i klass NA23 som vill komma igång att arbeta. Det är gymnasiearbete på schemat och eleverna ska fortsätta arbeta med sina projekt som har pågått sedan början av höstterminen.

Projekten som eleverna arbetar med är små forskningsprojekt där de har fått (nästan) helt fria händer att välja själva vad de vill undersöka och laborera med. Några av eleverna bygger egna prototyper för att testa fysikaliska och mekaniska funktioner. Andra odlar växter, planerar stresstester på klasskompisarna eller blandar noga utvalda vätskor i provrör.

Vissa projekt har tydliga syften och mål, andra är lite oklara när det gäller den saken. Klart är i alla fall att det är mycket intressanta och högst relevanta frågeställningar som ska undersökas!

Stämningen är på topp och det blir emellanåt väldigt intensivt när några av grupperna ska provköra sina prototyper. Det ryker, smäller och eleverna skyndar fram och tillbaka. Vad händer om vi gör så här i stället? Tror du att detta kanske funkar bättre? Vi provar igen!

Samtidigt sitter några grupper i stillhet och läser och resonerar, djupt försjunkna i böcker och datorer. Några försvinner iväg, för att hämta material eller titta till sina små projekt på annat håll.

#jord

En elev som har sitt projekt på tillväxt i uterummet är Elias Strömland. Här växer det vete i olika sorters jord, som är hämtade på olika platser. Han vill veta vilken jord som är mest fördelaktig och vilka grödor som passar att användas i ett växelbruk. Till sin hjälp har han tagit kontakt med SLU i Uppsala, som bistår med kunskap och idéer.

Elias Strömland tittar till sitt projekt i gymnasiearbetet

Elias har placerat sina veteplantor med tillgång till dagsljus och i lämplig temperatur.

#honung

Hemma hos Marike Muselaers  och Heidi Backen odlar man bin. Bina och honungen är ett stort intresse i de båda vännernas familjer. Då är det intressant att veta om honungen har samma antibakteriella egenskaper när den är nyslungad som när den är ett år gammal. Och skiljer sig de antibakteriella egenskaperna åt när bina samlar pollen från olika typer av landskap och blommor?

Marike och Heidi undersöker honungens antibakteriella egenskaper

Marike och Heidi undersöker honungens antibakteriella egenskaper. Svaret väntar på sig, eftersom experimentet kräver att honungen får en viss tid på sig tillsammans med bakterierna i glasbehållaren. 

#stress

Hur hanterar vi stress i olika situationer? Det vill Isabelle Gyllenhammar och Felicia Dahlqvist ta reda på, genom att genomföra ett stresstest på ett antal skolkamrater. Testgrupper ska rekryteras via en enkät, där frivilliga elever får anmäla sig. I testet ska eleverna lägga pussel på tid, samtidigt som man mäter blodtryck och puls. Med eller utan musik i bakgrunden. Metod och genomförande planeras minutiöst.

Isabelle och Felicia förbereder stresstest i sitt gymnasiearbete

Alla delar måste vara på plats för att Isabelle och Felicia ska kunna starta genomförandet av stresstestet.

#nikotin

Hur reagerar växter när de blir bevattnade med vatten som innehåller nikotin? Hur mycket nikotin tål växten? Det ryker i dragskåpet. Oskar Högmo-Utstöl har redan hunnit starta utvinningen av nikotin som samlas upp i vattenbägaren via en fiffig kondenseringsanordning. Idag vet vi att nikotin påverkar människokroppen på ett visst sätt. Det ska bli spännande att se hur Oskars experiment kommer illustrera hur växter reagerar.

Oskar undersöker hur växter reagerar när de blir bevattnade med vatten som innehåller nikotin

Oskar har koll på att varken cigaretter eller annan tobak är tillåtet att använda på skolan. Men ibland gör vi undantag i undervisningssyfte.

#luft

Vad händer om man stoppar in en boll i ett rör som man sedan stänger igen och tömmer på luft – för att sedan släppa in luften hastigt igen i ena änden? Har man tur så flyger bollen ut i andra änden. Frågan är vilken boll som funkar bäst. Kanske ska det vara en flirtkula? Det krävs några försök innan Olof Bergvall och Emil Eckerström får till den perfekta lösningen. Hur som helst så är luft ett kraftfullt element att räkna med!

Olof Bergvall och Emil Eckerström får till den perfekta lösningen

Tänt var det här! Det är en utmaning att hitta rätt lufttryck och Bollen Med Perfekt Storlek. 

Eleverna är både kreativa och självgående. Men ibland dyker det upp frågor som behöver diskuteras, eller utmaningar hur man ska gå vidare i sitt arbete. Ibland behövs förslag på vilket projekt man ska ta sig an. Då kan eleverna alltid få hjälp av sina lärare.

 Lovisa och Vilma passar på att prata med sin lärare Björn Franzén

Lovisa Bolander och Vilma Jerström diskuterar med sin lärare Björn Franzén.

 

Cassandra och Ludvig arbetar med att undersöka parfymer och feromoner

Cassandra Holm och Ludvig Fredman arbetar med att undersöka parfymer och feromoner.

 

Ludwig undersöker C-vitaminhalten i juice

Ludwig Lindqvist Wiklander undersöker C-vitaminhalten i juice.

Nedan: Elias Strömland testar hur vete växer i olika sorters jord.