Publicerat 27 mars 2023

Historieföreningen fick uppleva vikingatiden med alla sinnen

Söndagen den 19 mars gjorde Historieföreningen på SSHL ett efterlängtat besök på Historiska museet i Stockholm. 

Se fotoalbum nederst på sidan.

Då coronapandemin i mångt och mycket hindrat oss från att genomföra aktiviteter utanför skolan, så är ordet äntligen det ord som bäst kan beskriva känslan av att till slut få möjlighet att göra ett museibesök! Vi valde Historiska museet för att vi ville ta del av deras fantastiska utställningar.

Först besökte vi utställningarna Guldrummet, Sveriges Historia, Forntider, Medeltida liv och Medeltida konst på egen hand. Därefter gick vi på guidad visning, då en av Historiska museets museipedagoger som visade oss runt och berättade om utställningarna Vikingarnas värld och Massakern vid muren.

Elias och Frode provar utrustningen från

Frode och Elias provar utrustning från 1300-talet. 

Vid flera ställen fanns interaktiva stationer där man exempelvis kunde uppleva doften av ett långhus från vikingatiden eller prova att bära hjälmar från 1300-talet och känna hur tunga de var. Detta var mycket uppskattat och lockade även fram en del skratt, då historien blev mer konkret  samtidigt som vi såg lite lustiga ut.

Alla var mycket nöjda efter avslutat museibesök. Vi hade både fått ta del av det breda utbud som erbjöds samt även möjligheten att få en mer fördjupad kunskap i samband med den guidade visningen. Vi fick känna historiens vingslag under denna dag och på vägen hem diskuterade vi alla de olika utställningar som vi upplevt.

Totalt var vi femton föreningsmedlemmar, tillsammans med elever från klass SA24 och vår vuxenansvarige Johnny Poetzsch, som reste till Stockholm för att besöka Historiska museet denna söndag. Fler medlemmar var intresserade, men kunde tyvärr inte följa med på grund av andra aktiviteter.

Ett stort tack till skolans Föräldraförening, vars ekonomiska bidrag gjorde det möjligt för Historieföreningen att arrangera ett inspirerande och roligt museibesök!

Text och foto: Elias Strömland, NA23
Se fotoalbum nederst på sidan.

Vad tyckte du om besöket på Historiska Museet? 

Elias Strömland, NA23, arrangör för museibesöket:
– Det jag tyckte var mest intressant var att få gå längs med Sveriges historia de senaste 1000 åren. Det var tio små utställningar efter varandra med ett rum för varje århundrade. Jag tycker att det var ett häftigt sätt att sammanfatta ett helt millennium och det fanns särskilda historiska händelser från varje sekel som Historiska museet valt ut. Insikten som jag tog med mig var just att tidsperspektivet av Sveriges historia går att se på många olika sätt.

Johnny Poetzsch, lärare och ansvarig för Historieföreningen:
– Besöket på historiska museet var mycket roligt och lärorikt. Jag upplevde att både eleverna och jag hade en mycket stimulerande dag tillsammans där vi fick lära oss en hel del nytt av vår guide. Besöket gjorde det också, inte minst genom Elias mycket goda planering, möjligt för oss att lära känna varandra bättre och att få inspiration till framtida evenemang.

Som ansvarig för elevföreningen får jag en möjlighet att vid sidan av min roll som historielärare inspirera och uppmuntra ungdomarna att ta egna initiativ till ytterligare inlärning i ämnet historia, och även att ge uppslag till aktiviteter inom historieföreningens ramar.

Vilka planer har ni i Historieföreningen för den närmaste framtiden? 

Frode Ekholm, SA23, ordförande i Historieföreningen:
– Vi har lite olika idéer på vad vi skulle vilja göra nu under våren men för tillfället befinner vi oss i ett planeringsstadium och försöker se om vi kan göra några mindre aktiviteter innan skolavslutningen och studenten. Vi ska i alla fall hinna med att utse en ny styrelse för Historieföreningen inför nästa läsår.

På SSHL har eleverna ett brett engagemang i föreningsverksamhet, vilket ger dem möjlighet att skapa aktiviteter utöver det vanliga. Förutom stöd från skolan kan eleverna även söka bidrag från Föräldraföreningen till olika aktiviteter.

Historieföreningen är bara en av 22 olika föreningar som våra elever kan engagera sig i. Läs mer om alla elevföreningar

Nedan: Historieföreningen samlad framför runlejonet från Pireus.