Publicerat 20 april 2021

Miljö, identitet och förtryck – teman i IB DP Visual Art 2021

I ämnet Visual art arbetar alla IB DP-elever med en egen kollektion av upp till tio arbeten. De får själva välja tema och material. Tillsammans med ett längre, skriftligt uttalande och kortare utställningstexter är dessa arbeten en stor del i kursavsnittet “exhibition work”.

Eleverna har gått in på djupet i sina koncept och idéer. De har gjort noggranna efterforskningar inom sina valda områden och arbetar även med en “process portfolio” som beskriver skapandeprocessen.

I år har våra elever arbetat med teman som miljöfrågor, skönhetsideal i Kina, identitetsfrågor, generation Z och förhållandet mellan natur och teknologi, människans förhållande till den digitala världen, förtryck, perception och synsätt.

Våra elever utvecklas enormt mycket under arbetet i Visual art, inte bara som konstnärer utan även i sin kreativitet – och kanske framför allt som människor. 

Hjälp oss bygga vår nya aula här 

De flesta av elevernas verk var fotograferade före branden i aulan och bildsalen. Några skulpturer har vi lyckats fotografera efteråt.
Här får du möjlighet att se elevernas arbeten!

Agnessa Poluzhnikova – generation Z och förhållandet mellan natur och teknologi:

IB DP Visual art exhibition 2021

Aliza Ziyana Kabani – människans förhållande till den digitala världen:

IB DP Visual art exhibition 2021

Bi Ying Wang – skönhetsideal i Kina:

IB DP Visual art exhibition 2021

Charlotte Sakmar Åberg – platser som betyder mycket för henne:

IB DP Visual art exhibition 2021

Emily Beck-Hellström – identitetsfrågor:

IB DP Visual art exhibition 2021

Juliette Sakmar-Åberg – porträtt och identitet:

IB DP Visual art exhibition 2021

Nathalie Strömberg – perception och synsätt:

IB DP Visual art exhibition 2021

Giselle Harnevie Enja – förtryck:

IB DP Visual art exhibition 2021

Zselyke Varga – miljö:

IB DP Visual art exhibition 2021