Publicerat 19 april 2024

Demokratin i fokus på Model European Parliament i Tallin

Våra elever representerar SSHL och träffar Estlands premiärminister vid Model European Parliament i Tallin. 

Den här veckan deltar SSHL, tillsammans med elever från Viktor Rydberg Gymnasium, i det Erasmus-finansierade EU-rollspelet Model European Parliament.

Sessionen hålls detta år i Tallinn och vid öppnandet talade Estlands premiärminister Kaja Kallas om vikten att ungdomar engagerar sig i demokratifrågor.

Under sessionen möts runt 200 lärare och elever från hela EU för att diskutera europeisk politik och skapa vänskapsband. Den svenska delegationen var även på ett uppskattat besök vid den svenska ambassaden i Tallin.

Resan är en upplevelse för livet, där eleverna tar sig utanför sin bekvämlighetszon, växa och utvecklas som personer.