Publicerat 23 maj 2018

Ny ledning på SSHL nästa läsår

Margret Benedikz avgår som skolchef den 15 juni och efterträds av Carina Nilsson den 6 augusti som blir ny rektor/vd för Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, SSHL.

Carina Nilsson har bred erfarenhet som rektor och verksamhetsansvarig från såväl privat som kommunal skolverksamhet, både i Sverige och internationellt. Hon kommer närmast från en befattning som förvaltningschef i Härjedalens kommun.

– Vi är mycket glada över att Carina tagit sig an uppgiften att leda SSHL vidare. Vi är övertygade om att hennes erfarenhet av såväl internationell som svensk skolverksamhet kommer att driva skolan framåt på ett mycket bra sätt. I sin roll kommer Carina att ha det övergripande ansvaret för hela den löpande verksamheten på SSHL och arbeta tätt samman med oss i styrelsen och skolans ledningsgrupp, säger styrelsens ordförande Marie von Satzger.

– Det var kombinationen av det svenska och det internationella som fick mig att söka tjänsten och rollen som rektor/vd känns mycket bra och utmanande. Jag ska ta vid det goda arbete som gjorts inom alla delar av verksamheten och förvalta samt förädla, säger SSHL:s nya rektor/vd Carina Nilsson.

Styrelsen hälsar Carina Nilsson varmt välkommen till SSHL och önskar henne lycka till i arbetet.