Publicerat 30 januari 2017

Ny ordförande

 

Styrelsen för Sigtuna Skolstiftelse hade i förra veckan sitt första möte för 2017. Marie von Satzger valdes till ny ordförande och Alf Linderman till vice ordförande. Båda två representerar Sigtunastiftelsen, som tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har tillsyn över skolans verksamhet.

Två nya styrelseledamöter som representerar Knut och Alice Wallenbergs stiftelse välkomnades, Gustaf Hermelin och Philippe Gandet. Gustaf Hermelin är för många ett välkänt namn i sin egenskap av ordförande för Föräldraföreningen de senaste två åren.

“Alla vi på SSHL välkomnar utnämningen av de nya styrelseledamöterna och önskar Marie och Alf lycka till”, sade SSHL:s skolchef Margret Benedikz.

“Jag är förvissad om att Marie kommer att fortsätta det utmärkta arbete som vår tidigare styrelseordförande Erik Belfrage utförde under en lång följd av år. Ett stort tack riktas också till Alf Linderman för den insats han har gjort som interimsordförande sedan juni 2016.”