Publicerat 6 december 2022

Digitala lektioner i franska – med elever på Sardinien!

Under hösten har våra elever som läser franska steg 3 och 4 fått prova sina vingar lite extra.

Eleverna har fått möta och samtala med andra elever som läser franska – på den vackra ön Sardinien!

Vid tre tillfällen har de med hjälp av google-presentationer och mycket skratt presenterat sig själva, sina liv och vår skola. De har också berättat om alla våra speciella traditioner på SSHL, som hur vi firar lucia, bakar pepparkakshus och våra studentaktiviteter.

Eleverna visade också upp en snörik skolgård, vilket chockade dessa sydeuropeiska ungdomar på Sardinien.

En datorskärm - eleverna pratar med andra elever på Sardinien

Lektion via skärmen – eleverna pratar franska med varandra online.

Anneli Gustafson är fransklärare på SSHL och har arbetat med sina elever med Sardinien-projektet. Hon berättar att målet för projektet har varit att belysa skillnader och likheter mellan ungdomars liv, men också att visa att det franska språket i högsta grad lever i våra europeiska länder.

Hur kommer det sig att ni samarbetar med skolor på Sardinien?
– Projektet startade som ett spontant samarbete mellan en fransklärare på Sardinien och en lärare här på SSHL, säger Anneli. Förhoppningen är att vi under nästa läsår ska kunna formalisera samarbetet genom så kallad E- twinning.

Vad ser du som lärare att eleverna har lärt sig av projektet?
– Att det går att kommunicera på andra språk än engelska! De har också fått en inblick i att franska och andra främmande språk har en annan betydelse i andra länder, där det anses vara viktiga ämnen, berättar Anneli.

Vad tycker eleverna om att träffa elever från Sardinien?
Nicolai och Isabella svarar såhär:

Nicolai Böhn, franska 4:
– Det var jätteroligt. Man lärde känna andra och man måste faktiskt kunna franska för att kommunicera!

Isabella Höglund, franska 3:
– Vi tycker att det har varit ett bra upplägg att få kommunicera med de andra genom våra presentationer då det är lätt att hantera tekniskt.

 

  • På SSHL har vi idag cirka 60 elever som läser franska på gymnasiet.
  • Eleven kan också välja att studera tyska och spanska.
  • Våra lärare och elever på skolan kommer från många olika länder och många olika språk finns representerade här, förutom engelska.