Publicerat 5 oktober 2023

Eco2 Schools Project: Renovering för hållbarhet

Nu händer det! 

Vi är med i ett europeiskt projekt där vi kommer att renovera skolans byggnader utifrån hållbarhet och resurseffektivitet på olika sätt, i samarbete med elevorganisationer och personal. Projektet finansieras med bidrag från EU och heter The Eco2 Schools as New European Bauhaus Project.

Övriga organisationer som deltar i projektet är:

  • University College Cork i Irland
  • Microville Durable living-lab i Frankrike
  • Ciência Viva Science Center i Portugal
  • Ellinogermaniki Agogi School, Grekland.

Vi har redan startat genom ett pilotprojekt, där vi nu håller på att byta ut den befintliga belysningen i utvalda klassrum mot ett så kallat “smart belysningssystem”, för att sedan jämföra elkonsumtionen där med den befintliga belysningen. 

NEB-LAB Eco2 Schools logo

Vid sidan om målet att effektivisera skolans energiförbrukning är det också ett syfte för oss på SSHL är att visa hur ett samarbete mellan skolans elevföreningar kan höja medvetenheten om hållbar energiförbrukning, både bland elever och Sigtunas invånare. Vi vill visa att när skolan samarbetar med samhället så kan skolan hjälpa till att skapa ett bättre samhälle, genom engagemang, forskning och utveckling.

I projektet samarbetar skolans fastighetsavdelning, elevhemmen och skolverksamheten med elevföreningarna Design and Technology Group, SSHL Miljöförening, Life Link, företagen SIGNIFY: Smarta belysningssystem och inomhus klimatkontroll, SVEA SOLAR: solpaneler, Energikonsulter, DELOITTE och NTUA: City Synergy Strategy och Green Neighborhood Development Planning samt Sigtuna Kommun.

Läs mer om projektet här: ​​NEBLAB Eco2-Schools project

Nedan: Skolföreningen Design & Technology Group är ledande i arbetet med projektet.