Publicerat 1 mars 2021

Skolans aula har brunnit ned

I natt väcktes vi av det sorgliga beskedet att skolans aula stod i lågor. Ett stycke historia har gått i graven.

Branden startade efter midnatt och trots att brandkåren snabbt var på plats gick den gamla anrika byggnaden inte att rädda. Redan under tidig morgon var skolans aula helt nedbrunnen. 

Tack och lov hade alla elever lämnat skolan för sportlov och inga andra byggnader har drabbats av branden. Aulan låg avskilt placerad, separerad från skolans huvudområde av en allmän väg. 

Skolans aula var en vördad och älskad samlingsplats för skolans elever och personal. Tusentals elever har under årens gång samlats i aulan för skolstarter och skolavslutningar, föreläsningar, prisutdelningar, spex, musik och sångevenemang. 

Från början användes den nästan 100 år gamla byggnaden som idrottshall, men gjordes om till samlingslokal i samband med att den nya idrottshallen byggdes. Under det senaste året har aulan också tjänat som extra matsal, då pandemin krävt utökat utrymme för elevernas måltider. 

Aulan fotograferades nyligen under vintersportdagarna. (Foto: Gabriel Lundh)

Arbetet med att släcka branden och att säkra kringliggande byggnader pågår fortfarande i skrivande stund. Området runt om aulan kommer att stängslas in som en säkerhetsåtgärd. 

Det är många som kommer till skolan just nu för att med egna ögon se och försöka förstå vad som har hänt. Många sörjer den vackra byggnaden, som varit en symbol för skolan i alla år. Många berättar också om fina minnen och stunder. Låt oss hoppas att vi i framtiden återigen får fortsätta att uppleva samlingar och skapa nya minnen på denna plats.

Elevernas onsdagssamling är en tradition på SSHL.