Publicerat 2 juli 2020

Skolstart 2020-2021

Välkommen till läsåret 2020-2021. Och till dig som är ny elev, välkommen till SSHL! Skolan startar måndagen den 24 augusti för samtliga elever.

Uppstarten ser lite annorlunda ut i år, med anledning av den rådande situationen. Tack för att ni har överseende med det. Vi ser fram emot ett nytt och spännande läsår tillsammans!

Under de två första skolveckorna kommer skoluniformen inte att användas av någon elev, då vi gör utprovningen för dagelever under en längre period än vanligt. Se nedan.

Covid-19: Skolans åtgärder för höstterminen 2020 – se nedan. 

Viktiga datum och tider inför skolstarten:

Ny tid för utprovning av skoluniform – dagelever
För allas säkerhet vill vi sprida ut antal personer per provtillfälle, och den tidigare annonserade uniformsprovningen för dagelever är därför inställd. Vi ber er istället att boka en individuell tid via följande länkar:

Dagelever – flickor: https://sshl.doodle.com/poll/q4un8bxi2i25nw5r
Dagelever – pojkar: https://sshl.doodle.com/poll/4z37nybaebe4xgrk
Internatelever har ett separat provningsschema vid ankomstdagen den 22 augusti. Behöver ej bokas.

På grund av rådande restriktioner får endast en anhörig följa med vid utprovningen.


Lördag 22 augusti – Inflyttning för nya internatelever
Från 11.30: Incheckning på elevhemmen, endast nya internatelever

Eftermiddag: Information för nya internatelever med vårdnadshavare. Plats: aulan. Utprovning av skoluniform, enligt separat schema.


Söndag 23 augusti

Från 12.00 – Inflyttning för återvändande internatelever

För att säkerställa god mötesmiljö sker följande informationsmöten utan elever och med endast en vårdnadshavare per elev:

9.00-10.00 – Informationsmöte – vårdnadshavare till elever i MYP2
Plats: aulan. Möjlighet att träffa mentor.

10.30-11.30 – Informationsmöte – vårdnadshavare till elever i årskurs 7
Plats: aulan. Information om klassfördelning. Möjlighet att träffa mentor.

Följande informationsmöten sker online:

13.00-14.00 – Information för vårdnadshavare i övriga årskurser
Plats: Digitalt informationsmöte med mentorer via Google Meet.
Kallelse/länk till mötet skickas från mentor via epost.

14.00-15.00 – Föräldraföreningens årsmöte; för samtliga vårdnadshavare
Plats: digitalt, online.
Kallelse med länk till mötet kommer från Föräldraföreningen.

Video – Välkomsttal via video av rektor/skolchef Carina Nilsson
Skickas till samtliga vårdnadshavare via epost.


Måndag 24 augusti – Samling för samtliga elever
Plats: Midgårdstrappan. Klädsel: valfri, ej uniform. Schema:
08.15 – MYP5
08.45 – MYP2 och årskurs 7
09.15 – MYP3 och årskurs 8
09.45 – BM23, EK23, NA23, SA23
10.15 – MYP4 och årskurs 9
10.45 – DP21, DP22
11.15 – BM22, EK22, NA22, SA22
11.45 – BM21, EK21, NA21, SA21


Tisdag-onsdag, 25-26 augusti – Introduktionsdagar för alla elever
8.00 Skolstart för samtliga elever. Introduktion enligt schema.


Vid eventuella frågor eller funderingar, ring +46 8 592 571 00, eller skicka ett mail till info@sshl.se.

Covid-19 – Skolans åtgärder för höstterminen 2020

 • Skoluniform – ingen elev bär uniform under de två första skolveckorna, då vi genomför utprovning av skoluniformen för alla dagelever under denna period. Tidigare annonserat provningsschema är inställt och ersätts av individuellt bokade tider: se länkar ovan.
 • Vid sjukdom – om en elev blir sjuk ska denne omgående ta sig hem till sina föräldrar/vårdnadshavare eller sverigemålsmän. Ett separat elevhem öppnas för internatelever som eventuellt inte har vårdnadshavare i Sverige och saknar sverigemålsmän, dit sjuka elever flyttas omgående.
  – De elever som blir sjuka ska snarast möjligt testa sig för covid-19. Vid positivt provsvar stannar man hemma, alternativt på det separata elevhemmet, tills man varit helt symtomfri i två (2) dygn.
  – Vid negativt provsvar, dvs vanlig förkylning, stannar man hemma tills man känner sig frisk och återgår därefter till verksamheten.
 • Matsalen – vi delar upp elevernas lunch i flera olika byggnader och på olika tider. Detta för att undvika trängsel och köbildning.
 • Café Humlan – ett färre antal gäster tillåts vistas på caféet samtidigt.
 • Vi glesar ut borden i klassrummen i den mån vi kan, så att det blir så luftigt som möjligt.
 • Vi kommer att utnyttja fler lokaler för att sprida ut oss så mycket som möjligt, och bland annat använda uteklassrummet.
 • Elevskåp – våra internatelever kommer att förvara alla sina saker på elevhemmen, för att minska trängseln vid elevskåpen.
 • Handsprit kommer att finnas tillgängligt i samtliga klassrum och övriga lokaler.
 • Aulasamlingar – alla aulasamlingar är inställda under höstterminen.
 • Skolfotograferingen kommer att senareläggas.
 • Skolans idrottsutbyte med Herlufsholms Internatskola i Danmark samt höstens NECIS-tävlingar är tyvärr inställda. I övrigt följer vår fritidsverksamhet de rekommendationer och regler som gäller för idrottsverksamhet i landet.
 • Extra städning – vår utökade städning av skolans lokaler fortsätter.
 • Munskydd – det är frivilligt att bära munskydd. Det är upp till var och en att införskaffa sina egna munskydd om man önskar bära det. Var och en ansvarar också själv för att hanteringen av detta sker korrekt och att samtliga övriga regler fortfarande följs.
 • Distansundervisning kommer inte att erbjudas i dagsläget, men är något som vi kan bli tvungna att återgå till om fara för smittspridning uppstår, eller om det till exempel blir problematik i lokaltrafiken.
 • Ansvar – vi är alla mycket glada över att kunna ha verksamheten igång. Om alla respekterar och följer de regler och riktlinjer som finns så ökar chanserna att vi även framledes kan ha verksamheten igång. Vi måste alla anpassa oss till rådande situation och ta vårt ansvar.