Publicerat 7 april 2021

SSHL blir renodlad gymnasieskola

Efter ett grundligt analysarbete och noggrant övervägande har skolans styrelse tillsammans med skolans huvudmän beslutat att genomföra en förändring i skolans struktur.

Vi kommer att renodla SSHL:s utbud av utbildning genom att fokusera på och utveckla vår gymnasieverksamhet, samtidigt som vi fasar ut grundskolans verksamhet. 

Vi fortsätter också att vidareutveckla vårt internaterbjudande. SSHL har som uppdrag att vara en internatskola, som även välkomnar dagelever. Vårt mål är att skolan inom några år har ett något lägre antal elever än idag, fördelat på både svensk och internationell gymnasieutbildning, och att minst hälften av eleverna är internatelever. Vår vision är att fortsätta vara en av Skandinaviens främsta skolor. 

För att möjliggöra en satsning behöver vi renodla skolans utbud. Samtidigt som vi minskar vårt totala utbildningsutbud, kommer vi att komplettera med nya program på gymnasiet. 

Konkret innebär detta att vi helt upphör med den svenska grundskolan årskurs 7-9 och IB MYP2-4. Samtliga årskurser på grundskolenivå stängs ner efter hand under de kommande tre åren. Samtidigt satsar vi på att utveckla gymnasieprogrammen inom både den svenska och den internationella delen, bland annat nu närmast genom att introducera IB Career-related Programme med inriktningen Business and Hospitality Management

Vi inför även fler alternativ av boende för våra internatelever för att möta den efterfrågan som finns bland dagens familjer. 

Bakgrunden till beslutet ligger flera år tillbaka i tiden.
Under 2012-2013 medförde politiska beslut att skolans möjlighet att ta ut en skolavgift drogs in. Ungefär samtidigt togs riksinternatförordningen bort, vilket också skapade ekonomiska utmaningar. Skolans utbud har dock inte ändrats. Vi har valt att fortsätta erbjuda samma breda urval av utbildningar som tidigare med fyra olika skolformer; utbildning på både grundskole- och gymnasienivå och dessutom utbildning enligt två olika läroplaner, den svenska samt den internationella utbildningen International Baccalaureate, IB. 

Att bibehålla samma höga standard och stora utbud med radikalt förändrade ekonomiska förutsättningar är i längden inte hållbart. För att kunna driva en skola i ekonomisk balans och samtidigt utvecklas och erbjuda hög kvalitet krävs prioriteringar och en verksamhet som är ekonomiskt stabil på lång sikt. Den förändring som nu beslutats ger oss möjlighet att satsa framåt och ta SSHL in i framtiden med ett nytt fokus.

Omställningen påbörjas omgående:

  • Alla antagna elever till åk 7-9 och MYP2-4 med skolstart höstterminen 2021 samt alla befintliga elever i åk 8/MYP3 och åk 9/MYP4, kommer att fullfölja sina studier som planerat. 
  • Vi lägger stort fokus på att utfasningen av grundskolan sker med kvalitet och omsorg för både elever och personal. 
  • Den årliga antagningen till årskurs 7 och MYP2 upphör omgående. 
  • Skolans kösystem till årskurs 7 och MYP2 stängs omgående. 

Carina Nilsson, rektor och skolchef på SSHL:

Nu lägger vi all kraft på att förändringen ska ske på bästa sätt, för både elever och personal. Vi känner stor tillförsikt till att denna utveckling av skolans struktur kommer att ge våra nuvarande och blivande elever tillgång till en ännu bättre och starkare skola.

Samtliga elever som i dagsläget anmält sig till vår kö för grundskolan kommer att bli meddelade om skolans förändrade struktur via brev. Detsamma gäller även nuvarande elever samt alla elever som är antagna inför hösten 2021. 

För ytterligare information, kontakta: info@sshl.se