Publicerat 1 maj 2023

Tack till årets hemråd

Nu har vi tackat av årets representanter i hemråden. Eleverna fick diplom och nålar, som belöning för sitt engagemang och hårda arbete under läsåret som gått. 

Se fotoalbum nedan. 

Varje år utses ett antal internatelever till representanter för sina respektive hem. Varje elevhem har ett hemråd som består av 4-6 elever.

Att vara en del av ett hemråd innebär bland annat att eleven ska företräda elevhemmet och föra elevhemmets talan i olika sammanhang. Det kan handla om frågor som rör fritidsaktiviteter eller interna utvecklingsprojekt på skolan, men också att hjälpa till vid olika events, som mässor och öppet hus.

Som representant i hemrådet har man ett särskilt ansvar att vara en god förebild för de andra eleverna och bidra till en trivsam miljö, både under skoltid och på elevhemmet.

Mazdak Sarvari tillsammans med elevhemmens hempedagoger i skolans matsal

Mazdak Sarvari delar ut diplom tillsammans med hempedagogerna. 

Mazdak Sarvari är internatansvarig på SSHL. Vilka förväntningar har du på hemråden?

– Hemråden ska fungera som en länk mellan elever och hempersonal. De ska bidra till god stämning och delta aktivt på olika sätt, säger Mazdak. Det är viktigt att de sköter sina studier väl, passar tider, har ett schysst och respektfullt uppträdande mot andra elever och vuxna. Att de är en god förebild och en pålitlig vän helt enkelt.

Hemråden arbetar också aktivt mot alla former av diskriminering, det vill säga sådant som strider mot skolans värdegrund.

– Hemrådens arbete bygger på ett ömsesidigt förtroende och en nära dialog med hempersonalen och mig, berättar Mazdak. När det uppstår svåra situationer, problem eller oro kring andra elever, då är samarbetet mellan elever och personal avgörande.

För att lyckas med sitt uppdrag och utvecklas i sina roller får hemråden kontinuerligt stöd av skolan. Det kan handla om alltifrån vardaglig feedback av hempersonalen till föreläsningar och workshops.

Tack och ett stort grattis till elever och personal för ert fina arbete!

Under ceremonin delade hempedagogerna också ut årets “Tutor awards” till elever som utmärkt sig lite extra på varje elevhem.

Se fotoalbum nedan.