Sommarkurser

sshlProgrammes-sommar

Varje sommar hälsar vi barn och ungdomar välkomna till våra sommarkurser. Vi erbjuder mat och logi under kursveckorna och fritidsaktiviteter efter skoldagens slut. All undervisning sker av behöriga och erfarna lärare.

På internatveckan träffas barn och ungdomar från många platser i världen, alla med svenska och Sverige som gemensam nämnare. En möjlighet att få vänner för livet och utvecklas tillsammans!

Intensivkurs i matematik 13-17 år
Det är enkelt och kul att bli bättre i matte! Undervisningen sker indelat efter förkunskaper och i svenska och engelska grupper. Både den som har lätt för matematik och den som har svårare för ämnet kan delta.

Intensivkurs i svenska 7-12 år
En intensivkurs i svenska för barn i åldern 7 till 12 år som behöver stärka sina kunskaper i svenska som modersmål. Kursen genomförs på skolan av vår samarbetspartner och går i två omgångar.

Intensivkurs i svenska 13-16 år
Vår kurs i svenska för ungdomar i åldern 13 till 16 år är riktad till dig med skiftande kunskaper i det svenska språket. Dina förkunskaper kan vara på nybörjarstadiet eller sådana att du vill fräscha upp din svenska för vidare studier i Sverige. Vi utformar ett program som passar dig.