Svensk utlandsungdom

Stipendiefonden för svensk utlandsungdom

För internatelever vid SSHL finns möjlighet att ansöka om följande stipendier för att täcka en del av internatavgiften:

Stipendiefonden för svensk utlandsungdom

Se information om de olika stipendierna från Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom och hur man ansöker på stipfond.se.
Har du frågor? Mejla till maud@stipfond.se.

Ansökningsdatum: 1 februari – 30 april

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom, Box 5501, SE-114 85 Stockholm.