Publicerat 29 augusti 2022

IB Career-related Programme – vilken start!

Våra elever i den första årskursen har nu avslutat sitt första av totalt två år på IB Career-related Programme – Business and Hospitality Management.

IB Career-related Programme består av tre delar:

För det första läser eleverna tre ämnen från IB Diploma Programme.

För det andra ingår kursen Career Related Studies, med fokus på Business and Hospitality Management. Kursen täcker en mängd olika teman, allt från livsmedelssäkerhet och produktion till principer för mikroekonomi. Denna kurs tillhandahålls och examineras av VIE Academy i samarbete med Swiss Education Group (SEG).

Den innehåller även arbetspraktik som eleverna har genomfört på främst hotell och restauranger i Sigtuna-området. Eleverna har ägnat en dag i veckan åt att omsätta teori i praktiken med ledning av en kontaktperson på arbetsplatsen.

För det tredje läser eleverna kärnämnen som består av Personal and professional skills, Language development, Service learning och som avslutning Reflective project.

Läs mer om utbildningen

– Programmet har varit en ny, utmanande och mycket givande upplevelse för oss alla. När vi blickar tillbaka kan vi se att våra elever har gjort 20 dagars praktik, tio studiebesök och sju s.k master classes online med våra schweiziska partners, berättar Christina Peters som har varit koordinator för programmet under uppstarten.

– Vi är så glada för den oerhört positiva feedbacken vi fått från praktikplatserna och är verkligen tacksamma för deras engagemang, stöd och uppmuntran, fortsätter Christina.

The students in IB CP during a trip to Montreux

The students, teachers and Vice Principal Kerry Browning, during their trip to Montreux. 

Årets stora final för pionjärerna var en resa till Montreux i juni där elever och lärare besökte César Ritz Colleges och Caux Palace som drivs av Swiss Hotel Management School, båda medlemmar i Swiss Education Group. Vi vill tacka SSHL Alumniförening för deras generösa insats, SEG och privata givare som gjorde denna resa möjlig!

Christina Peters, IB CP-koordinator 2020-22
Kerry Browning, Vice Principal, IB

Nedan: Två av våra elever framför Sigtuna Stadshotell, en av elevernas praktikplatser på programmet IB Career-related Programme.