Jobba med oss

Lediga tjänster

Som Sveriges ledande internatskola söker vi ständigt kontakt med dig som brinner lite extra för ditt jobb. Vi håller just nu på med en spännande utvecklingsprocess, och erbjuder en härlig arbetsmiljö, med såväl ambitiösa och engagerade ungdomar som erfarna kollegor.

Om du vill anmäla ditt intresse för att jobba med oss ber vi dig att läsa SSHLs lärarprofil och sedan fylla i formuläret nedan.

SSHLs Lärarprofil

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kombinerar det allra bästa av svensk och internationell utbildning. SSHLs lärare och övriga personal ska ständigt verka för skolans vision, målsättningar och bildningsprinciper.

Bildningsprinciperna är grundstenen i skolans målsättningar och bygger på en samsyn om att bildning är mest effektiv när:

 1. Eleverna är friska, omtänksamma och har självförtroende nog att lära sig av sina misstag, förstå andras perspektiv och kapacitet att föra fram sin egen åsikt.
 2. Studiemiljön och resurserna som eleverna använder är tillgängliga, stimulerar nyfikenhet och innefattar dynamiken i de digitala teknologiernas möjligheter.
 3. Eleverna förstår tydligt sina utbildningsmål och framgångsfaktorer.
 4. Eleverna tänker kritiskt och konstruerar sin egen kunskaps- och förståelsegrund genom egenkonstruerade frågeställningar.
 5. Läroplanens innehåll har betydelse för eleverna och leder till tvärvetenskaplig och konceptuell förståelse.
 6. Tankeverksamheten är påtagligt märkbar och eleverna samarbetar med effektivitet och respekt för både varandra och utomstående.
 7. Eleverna utforskar och tillämpar olika vägar för att organisera och närma sig sin bildning.
 8. Eleverna får effektiv återkoppling grundad på förutbestämda kriterier och får därigenom en inneboende motivation att lära sig.
 9. Det finns en bred och balanserad läroplan genom vilken eleverna får uppleva framgång inom många olika områden.
 10. Bildning och skolanda värderas högt och uppmuntras i elevernas hemmiljö.

 

Som lärare på SSHL förväntas du vara bekant med den svenska läroplanen och/eller International Baccalaureate MiddleYears- och Diploma-programmen.

Vi söker dessutom följande karaktärsdrag hos våra sökanden.

 • Agerar förebild för ett livslångt lärande och utvecklas ständigt som lärare eller annan vuxen i våra elevers liv.
 • Förpliktelse till utveckling och omsorg för eleverna ur ett helhetsperspektiv.
 • Uppmuntrar och främjar hänsyn och respekt för elevernas åsikter.
 • Upprätthåller ett omtänksamt klassrum med hög uppförandestandard.
 • Öppen, kreativ och flexibel lagspelare.
 • Är hängiven våra fritidsaktiviteter.