Curt Nicolins stiftelse för IB-elever

Curt Nicolin 60 år

Stiftelsen för International Baccalaureate - IB

För elever vid SSHL:s internationella gymnasieprogram IB finns möjlighet att ansöka om Curt Nicolins stipendium för att täcka en del av skolavgiften.

SSHL:s stipendiekommittéer sammanträder i maj/juni gällande stipendiemedel från stiftelsen:

Stiftelsen för det internationella gymnasiet IB – Curt Nicolin 60 år

  • Stipendieansökan ska fyllas i och lämnas in enligt instruktionerna nedan.
  • För ansökan, ladda ned ansökningsformuläret här nedanför.
  • Ansökan som inte är komplett enligt instruktionerna nedan kan tyvärr inte behandlas.

Sista ansökningsdatum: 30 april. Ansökan skickas till: scholarship@sshl.se.

Kontaktperson för stipendieärenden vid SSHL: telefon  +46859257100 (växel), e-post: scholarship@sshl.se.

Förutsättningar och ansökan

För att erhålla stipendie från ovanstående stiftelse gäller följande allmänna förutsättningar:

  • Gott uppförande och god ordning
  • Förutsättningar att väl tillgodogöra sig undervisningen
  • Kompletta ansökningshandlingar enligt p. 2 nedan
  • Dessa stipendier söks läsårsvis, men utdelas terminsvis. Ansökan måste förnyas inför varje läsår.

Till ansökan bifogas:

1. Personligt brev från föräldrarna med motivation till ansökan:
Vid ansökan om stipendium för första gången skall eleven lämna ett personligt brev på engelska enligt följande:

The IB learner profile is at the core of an IB education. It represents the ten characteristics valued by IB world schools;
– Inquirers, knowledgeable, thinkers, communicators, principled, open-minded, caring, risk-takers, balanced and reflective.

Please tell us about yourself and include some examples of when you have used one or more of the IB learner profile characteristics. How do you hope to develop as part of the SSHL IB high school programme?

2. Senast erhållna skolbetyg från nuvarande skola.

3. Omdöme från mentor på nuvarande skola.

Vänligen notera att ansökan som inte är komplett enligt ovan kommer inte att behandlas.