Elevhälsan

Kontakta Elevhälsan

Allmänna frågor

Telefon: 08-592 571 00
E-post: elevhalsan@sshl.se

Direktkontakt

Befattning och namn: Epost:
Rektor/Verksamhetschef elevhälsan – Anna Kalles anna.kalles@sshl.se
Specialpedagog – Elisabeth Lindberg elisabeth.lindberg@sshl.se 
Speciallärare – Ulrika Norénius ulrika.norenius@sshl.se
Speciallärare – Henrik Svensson henrik.svensson@sshl.se
Skolkurator – Karin Bauréus karin.baureus@sshl.se
Skolkurator – Therese Edvall therese.edvall@sshl.se
Skolsköterska – Veronica Cederkäll veronica.cederkall@sshl.se
Studie- och yrkesvägledare SYV syv@sshl.se
Skolpsykolog – Jelena Röshoff Qvarnström elevhalsan@sshl.se
Skolläkare – Magnus Kjelsson elevhalsan@sshl.se
Skolkaplan – Andreas Edin andreas.edin@svenskakyrkan.se