Verksamhetschefer

Sofia Kinberg

VD/skolchef

sofia.kinberg@sshl.se

Sofia Kinberg är civilekonom och utbildad rektor, samt har gedigen erfarenhet av arbete inom näringsliv och skola i både Sverige och utomlands.

De senaste sex åren har Sofia arbetat som rektor för Internationella Engelska Skolan i Sundbyberg. Dessförinnan arbetade Sofia som marknadsdirektör för Visit Sweden, som marknadschef för Medborgarskolan, samt management trainee inom Unilever.

Marlene Brink-Sinervo

Administrativ chef

marlene.brink-sinervo@sshl.se

Marlene har civilekonomexamen från Uppsala Universitet. Innan hon anställdes på SSHL våren 2016 arbetade hon som administrativ chef på Karolinska Institutet i sex år. Hennes tidigare arbetslivserfarenheter omfattar arbete inom HR och revision på ett corporate finance bolag och en internationell revisions- och konsultfirma.

Anna Kalles

Rektor – svenska gymnasiet / verksamhetschef elevhälsan

anna.kalles@sshl.se

Anna Kalles är rektor för våra gymnasieprogram med svensk läroplan.

Anna är civilingenjör i kemi och kemiteknik från KTH och har lärarexamen på avancerad nivå, samt rektorsexamen.

Anna har tidigare arbetat med bland annat energieffektivisering inom industrin och fastighetsbranschen. Hon har erfarenhet från både kommunala och fristående skolor där hon tidigare arbetat som lärare, och hon har också tidigare undervisat i matematik på SSHL i fyra år.

Kerry Browning

Rektor – internationella IB-programmen

kerry.browning@sshl.se

Kerry Browning har BSc (Hons) i Chemistry och PGCE från Storbritannien och jobbade som läkemedelskemist i fem år innan hon studerade till lärare.

Kerry har arbetat som lärare sedan 1997 och undervisat på IB Diploma-programmet sedan 2008. Hon har också svensk lärarlegitimation. Kerry utsågs till biträdande rektor för IB-programmen hösten 2019 och till rektor 2023.

Mazdak Sarvari

Internatchef

mazdak.sarvari@sshl.se

Mazdak Sarvari är utbildad socionom vid Örebro Universitet. Han startade sitt arbete som internatchef på SSHL 2018, efter att ha arbetat med ungdomar i olika verksamheter sedan 2007. Mazdak har även varit universitetsadjunkt vid Örebro Universitet och haft chefsbefattningar sedan 2014.

 

Steven Rooker

Kökschef

steve.rooker@sshl.se

Steven Rooker har arbetat på SSHL sedan 2014. Steven startade sin karriär i Cambridge, England, med en treårig professionell kockutbildning på Cambridge Regional College i både matlagning och servering. Steven har 30 års erfarenhet från arbete på allt från små restauranger till stora hotell. Innan flytten till Sverige arbetade han på St Johns och Girton College  i Cambridge som chefskock. Stevens första uppdrag i Sverige var en privat middag åt kung Carl Gustav, han öppnade också ett café i Stockholm. Steven har skrivit två kokböcker.

Daniel Öhman Spåman

Fastighetschef

daniel.ohman@sshl.se

Daniel har arbetat som fastighetschef på skolan sedan 2019, och är ansvarig för drift- och fastighetsavdelningen, IT och lokalvård. Daniel har sin bakgrund i arbete med privatägda hyres- och kommersiella fastigheter, ekonomi och fastighetsteknik samt utbildning från treårig yrkeshögskola med inriktning på fastighetsteknisk/ekonomisk förvaltning.