Verksamhetschefer

Carina Nilsson

Rektor, skolchef

carina.nilsson@sshl.se

Carina Nilsson är utbildad lärare och rektor vid Umeå Universitet samt Linköpings universitet. Carina har lång och bred erfarenhet av arbete både som rektor och lärare, i Sverige och utomlands. Innan Carina kom till SSHL 2018 arbetade hon som skolchef i Härjedalens kommun.

Anna Kalles

Biträdande rektor – svenska gymnasiet

anna.kalles@sshl.se

Anna Kalles är biträdande rektor för gymnasieprogram med svensk läroplan. Anna är civilingenjör i kemi och kemiteknik från KTH och har en magisterexamen i pedagogik från Luleå Tekniska Högskola, samt är legitimerad lärare. Anna har tidigare arbetat med bland annat energieffektivisering inom industrin och fastighetsbranschen. Hon har erfarenhet från både kommunala och fristående skolor där hon tidigare arbetat som lärare och hon har också undervisat i matematik på SSHL i fyra år.

Jessica Duran

Biträdande rektor – svensk grundskola

jessica.duran@sshl.se

Jessica Duran är biträdande rektor för grundskola med svensk läroplan. Jessica har en lärarexamen för gymnasie- och grundskolans senare år samt en fil.kand. i svenska som andraspråk. Hon har lång erfarenhet av undervisning, projektledning och metodutveckling från sina tidigare anställningar i Sigtuna kommun. Jessica har arbetat på SSHL sedan 2016 och undervisat i svenska, svenska som andraspråk och spanska på gymnasiet. Hon har även arbetat som förstelärare och Head of Department för institutionen för svenska och moderna språk.

Kerry Browning

Biträdande Rektor IB-programmen

kerry.browning@sshl.se

Kerry Browning har BSc (Hons) i Chemistry och PGCE från Storbritannien och jobbade som läkemedelskemist i fem år innan hon studerade till lärare. Kerry har arbetat som lärare sedan 1997 och undervisat på IB Diploma-programmet sedan 2008.  Hon har också svensk lärarlegitimation. Kerry utsågs till biträdande rektor för IB-programmen hösten 2019.

Mazdak Sarvari

Internatchef

mazdak.sarvari@sshl.se

Mazdak Sarvari är utbildad socionom vid Örebro Universitet. Han startade sitt arbete som internatchef på SSHL 2018, efter att ha arbetat med ungdomar i olika verksamheter sedan 2007. Mazdak har även varit universitetsadjunkt vid Örebro Universitet och haft chefsbefattningar sedan 2014.

 

Thomas Persson

Steven Rooker

Kökschef

steve.rooker@sshl.se

Steven Rooker har arbetat på SSHL sedan 2014. Steven startade sin karriär i Cambridge, England, med en treårig professionell kockutbildning på Cambridge Regional College i både matlagning och servering. Steven har 30 års erfarenhet från arbete på allt från små restauranger till stora hotell. Innan flytten till Sverige arbetade han på St Johns och Girton College  i Cambridge som chefskock. Stevens första uppdrag i Sverige var en privat middag åt kung Carl Gustav, han öppnade också ett café i Stockholm. Steven har skrivit två kokböcker.

Marlene Brink-Sinervo

Administrativ chef

marlene.brink-sinervo@sshl.se

Marlene har civilekonomexamen från Uppsala Universitet. Innan hon anställdes på SSHL våren 2016 arbetade hon som administrativ chef på Karolinska Institutet i sex år. Hennes tidigare arbetslivserfarenheter omfattar arbete inom HR och revision på ett corporate finance bolag och en internationell revisions- och konsultfirma.

Daniel Öhman Spåman

Fastighetschef

daniel.ohman@sshl.se

Daniel har arbetat som fastighetschef på skolan sedan 2019, och är ansvarig för drift- och fastighetsavdelningen, IT och lokalvård. Daniel har sin bakgrund i arbete med privatägda hyres- och kommersiella fastigheter, ekonomi och fastighetsteknik samt utbildning från treårig yrkeshögskola med inriktning på fastighetsteknisk/ekonomisk förvaltning.