Verksamhetschefer

Carina Nilsson

Rektor, skolchef

carina.nilsson@sshl.se

Carina Nilsson är utbildad lärare och rektor. Hon har studerat vid Umeå Universitet samt Linköpings universitet. Carina kommer närmast från Härjedalens kommun där hon arbetat som skolchef sedan 2014. Hon har tidigare arbetat som rektor och lärare både i Sverige och utomlands.

Anna Kalles

Biträdande rektor – svenska gymnasiet

anna.kalles@sshl.se

Anna Kalles är biträdande rektor för gymnasieprogram med svensk läroplan. Anna är civilingenjör i kemi och kemiteknik från KTH och har en magisterexamen i pedagogik från Luleå Tekniska Högskola, samt är legitimerad lärare. Anna har tidigare arbetat med bland annat energieffektivisering inom industrin och fastighetsbranschen. De senaste fyra åren har hon arbetat som lärare i matematik på SSHL. Hon har erfarenhet från både kommunala och fristående skolor där hon tidigare arbetat som lärare.

Jessica Duran

Biträdande rektor – svensk grundskola

jessica.duran@sshl.se

Jessica Duran är biträdande rektor för grundskola med svensk läroplan. Jessica har en lärarexamen för gymnasie- och grundskolans senare år samt en fil.kand. i svenska som andraspråk. Hon har lång erfarenhet av undervisning, projektledning och metodutveckling från sina tidigare anställningar i Sigtuna kommun. Jessica har arbetat på SSHL sedan 2016 och undervisat i svenska, svenska som andraspråk och spanska på gymnasiet. Hon har även arbetat som förstelärare och Head of Department för institutionen för svenska och moderna språk.

Kerry Browning

Biträdande Rektor IB-programmen

kerry.browning@sshl.se

Kerry Browning har BSc (Hons) i Chemistry och PGCE från Storbritannien och jobbade som läkemedelskemist i fem år innan hon studerade till lärare. Kerry har arbetat som lärare sedan 1997 och undervisat på IB Diploma-programmet sedan 2008.  Hon har också svensk lärarlegitimation. Kerry utsågs till biträdande rektor för IB-programmen hösten 2019.

Mazdak Sarvari

Thomas Persson

Steven Rooker

Marlene Brink-Sinervo

Administrativ chef

marlene.brink-sinervo@sshl.se

Marlene har civilekonomexamen från Uppsala Universitet. Innan hon anställdes på SSHL våren 2016 arbetade hon som administrativ chef på Karolinska Institutet i sex år. Hennes tidigare arbetslivserfarenheter omfattar arbete inom HR och revision på ett corporate finance bolag och en internationell revisions- och konsultfirma.

Daniel Öhman Spåman

Fastighetschef

daniel.ohman@sshl.se