Expedition

Marlene Brink-Sinervo

Administrativ Chef

marlene.brink-sinervo@sshl.se

Marlene har civilekonomexamen från Uppsala Universitet. Innan hon anställdes på SSHL våren 2016 arbetade hon som administrativ chef på Karolinska Institutet i sex år. Hennes tidigare arbetslivserfarenheter omfattar arbete inom HR och revision på ett corporate finance-bolag och en internationell revisions- och konsultfirma.

Ingrid Annett-Nordström

Studie- och yrkesvägledare SYV

syv@sshl.se

Ingrid Annett-Nordström har examen som Studie- och Yrkesvägledar-examen från Umeå Universitet. Ingrid har tidigare kombinerat SYV-uppdrag på skolor i Sigtuna och Uppsala med antagningsarbete på Uppsala universitet samt Lead Agent på Arlanda Flygplats. Ingrid har också under ett antal år bott och arbetat i Italien och Australien. Ingrids uppdrag på SSHL är att både vägleda nya elever i val av studieinriktning samt nuvarande elever vid val av gymnasium och universitet. Förutom allmän vägledning till elever är Ingrid UCAS´ coordinator samt UK Admission test coordinator och PSAT coordinator.

Janette Johansen

Skolsekreterare

janette.johansen@sshl.se
Telefon: 08-59257100

Monica Zethelius

 Skoladministratör

monica.zethelius@sshl.se
Telefon: 08-59257100

Pernilla Kleiner

Pia T. Lötbom

Projektledare

pia.lotbom@sshl.se