Synpunkter och klagomål

Observera att detta inte är ett formulär för akuta frågor. Vid brådskande ärenden, vänligen använd respektive kontaktinformation i menyn.

Om jag önskar framföra ett klagomål, hur gör jag?

Vi är angelägna om ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrar, för barnets och utbildningens bästa. Vid klagomål som inte kan klaras ut med mentor/lärare bör kontakt i första hand tas med skolans ledning, rektor eller biträdande rektor. Skulle problem kvarstå, finns möjlighet att vända sig till huvudmannen, som är Sigtuna Skolstiftelse.

Här kan du skicka in dina synpunkter och eventuella klagomål till skolan, enligt Skollagen fjärde kapitlet 8 § ”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen”: