Biblioteket

En viktig pedagogisk resurs

SSHL:s bibliotek är ett av Sveriges vackraste skolbibliotek och också en viktig pedagogisk resurs i skolans verksamhet.

Vi vill stärka elevernas förmåga att söka relevant information till skolarbeten och medvetandegöra vikten av att vara källkritisk. Vårt bibliotek har god tillgång till uppslagsverk, tidskrifter och övrig facklitteratur, både fysiskt i biblioteket och digitalt.

Biblioteket har också spännande, skönlitterära böcker av de senaste författarna och här kan eleverna spela ett parti schack.

Vi har ett nära samarbete med Sigtunastiftelsens bibliotek och Sigtuna kommuns bibliotek, vilket gör det enkelt att låna böcker från dessa bibliotek genom oss.