Välkommen till Elevhälsan på SSHL

Välkommen till Elevhälsan!

Elevhälsoteamet på SSHL består av specialpedagoger, speciallärare, skolkuratorer, skolsköterska samt studie- och yrkesvägledare. En gång i månaden har vi också tillgång till skolpsykolog och skolläkare på plats.

Skolarbetet på SSHL bygger på en humanistisk grundsyn där helheten är det primära. Elevhälsoteamet på SSHL har spetskunskap i sina respektive professioner och samlas varje vecka för att se till helheten för att varje elev ska lyckas och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Elevhälsoarbetet bedrivs dels i teamet, men främst enskilt inom ramen för de olika professionerna. Elevhälsoteamet arbetar utifrån följande ledord: tillgänglighet, värdegrund och hälsa.