Att vara internatelev

Livet på SSHL

Anledningarna till att man väljer att bo på en internatskola kan vara många.

En del elever har föräldrar som bor utomlands, och söker därför en stabil skolgång med svenska traditioner. Andra elever är studiemotiverade och vill helt enkelt ha en kvalitativ utbildning med studiero, glädje och gemenskap.

Elever från hela världen

Många elever har sina familjer på olika orter i Sverige. Det finns också några elever som inte har någon koppling alls till Sverige. Vår internationella plattform och mångkulturella prägel är en stor tillgång. Våra elever får inte bara en ökad förståelse för andra kulturer, utan det blir också helt naturligt att respektera varandras olikheter.

En dag som internatelev

Eleverna bor i något av elevhemmen på skolområdet, med bara några minuters promenad från skolans undervisnings-, sport- och fritidslokaler.

Frukost på det egna hemmet. Skoldagarna börjar med gemensam frukost på respektive elevhem.  En frukostbuffé med gott och nyttigt innehåll serveras i hemmets matsal, där alla kan äta i lugn och ro.

Skoldag enligt schema. Därefter följer alla sina egna skoldagar, med skollunch i skolans matsal.

Gemensam middag på hemmet. På kvällen samlas alla på elevhemmet igen för gemensam middag. Maten som serveras är vällagad och näringsriktig.

Tid för läxläsning. Därefter läser alla läxor samtidigt, vilket vi på SSHL kallar för “läxis”. Vissa elever pluggar tillsammans i gemensamma studierum, andra föredrar att läsa på egen hand. Den pedagogiska handledaren finns tillgänglig de flesta dagar. Vissa dagar erbjuds lärarledd läxhjälp för den som önskar.

Fritidsaktiviteter. Efter läxis tar fritiden vid och det finns många roliga aktiviteter att välja på, för den som vill!

Föräldrar är alltid välkomna

Internatet har åtta elevhem, fyra pojkhem och fyra flickhem.
 De första åren delar man ofta rum med en annan elev i samma ålder. Under det sista året på gymnasiet erbjuds eget rum i mån av plats.

På varje hem bor ett 30-tal elever i åldern 14 till 20 år. Förutom egna aktiviteter på varje elevhem, umgås internateleverna ofta i gemensamma aktiviteter. Allt från middagar till idrottstävlingar eller spontana filmkvällar. Vissa helger är det obligatoriskt att vara på skolan (“stannhelger”) och då är det vanligt att hela elevhemmet umgås och gör saker tillsammans.

På varje elevhem finns hemföräldrar dygnet runt, en pedagogisk handledare och ett ekonomibiträde. Deras roll är att vara en närvarande, aktiv och omtänksam vuxen i ungdomarnas liv.

Majoriteten av eleverna bor tre år på internatet, men vissa elever studerar från år 9 (IB MYP 4) och andra kommer senare.

William, internatelev:
”Det bästa med att gå på internat är att man får lära sig att ta hand om sig själv och det finns alltid kompisar i närheten.
Dessutom finns det alltid en lärare till hands om man skulle behöva lite extra hjälp”.

Under året anordnas även aktiviteter och middagar där föräldrar och närstående är välkomna. Det är också alltid väldigt uppskattat av elever och hemföräldrar att få spontana besök av föräldrar och släktingar som har vägarna förbi.

Två internatelever, tjejer, pluggar på sitt rum