Alumni

Vänner för livet

Var med och bidra till vårt unika och värdefulla nätverk! Att ta studenten innebär inte slutet på SSHL, snarare tvärtom! Det är början på något nytt.

Ny medlemsmatrikel

Besök vår nya matrikel för att lägga in dina kontaktuppgifter. Då kan vi hålla dig uppdaterad med nyheter och inbjudningar. Även om du finns med i den gamla matrikeln måste du omregistrera dig. 

  • Vill du engagera dig i vårt mentorskapsprogram?
  • Är du intresserad av att gästföreläsa på skolan?
  • Vill du kontakta din avgångsklass för att organisera en träff?

Vi har utvecklat en ny, dynamisk medlemsmatrikel som kommer att underlätta för oss alla att hålla kontakt.

Det här får du som medlem

Förbundet Sigtunafördettingars mål är att stärka samhörigheten mellan medlemmarna och stödja Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. Som medlem får du:

  • tillgång till ett stort nätverk; kontakt med skolkamrater och skola
  • tillgång till matrikeln där du kan söka efter skolkamrater
  • inbjudan till den årliga Dekaden på skolan
  • inbjudningar till andra sammankomster, i Sverige och utomlands
  • fördettingarnas nyhetsbrev
  • tidningen SUUM / Vi och vårt
  • möjlighet att stödja dagens elever som mentor i förbundets mentorsskapsprogram.

Kontakta Förbundet Sigtunafördettingar

Är du en före detta elev och vill engagera dig på något sätt? Kanske genom att erbjuda en gästföreläsning, stipendier eller en praktikplats? Kontakta:

Förbundet Sigtunafördettingar, FSF
Frans Malmros, skattmästare FSF
Telefon: 0705 931381
Mejl: frans.malmros@telia.com

Dörren är alltid öppen för våra före detta elever och familjer!

MEDLEMSAVGIFT – WEBBSHOP