Att vara internatelev

Livet som internatelev på SSHL

Anledningarna till att man väljer att bo på en internatskola är många. En del elever har föräldrar som bor utomlands, och söker därför en stabil skolgång med svenska traditioner. Andra elever är studiemotiverade och vill helt enkelt ha en kvalitativ utbildning med studiero, glädje och gemenskap.
Testa livet som internatelev Alternativ för internatboende

Elever från hela världen

Många elever har sina familjer på olika orter i Sverige. Det finns också några elever som inte har någon koppling alls till Sverige. Vår internationella plattform och mångkulturella prägel är en stor tillgång. Våra elever får inte bara en ökad förståelse för andra kulturer, utan det blir också helt naturligt att respektera varandras olikheter.

På varje elevhem bor ett 30-tal elever i åldern 14 till 20 år. Förutom egna aktiviteter på varje elevhem, umgås internateleverna ofta i samband med gemensamma aktiviteter. Allt från middagar under veckorna, till idrottstävlingar eller spontana filmkvällar under helgerna. Vissa helger är det obligatoriskt att vara på skolan (sk stannhelger) och då är det inte ovanligt att hela elevhemmet umgås och gör saker tillsammans.

flickor-elevhem

Students playing chess at the Backa Boarding House

Elevhemmen

Eleverna bor i något av elevhemmen på skolområdet, några minuters promenad från skolans undervisnings-, sport- och fritidslokaler.

Skoldagarna börjar med gemensam frukost på respektive elevhem. Därefter följer alla sina egna skoldagar och äter skollunch i matsalen. På kvällen samlas alla på elevhemmet och äter gemensam middag. Maten som serveras är vällagad och näringsriktig.

Därefter läser alla läxor samtidigt, vilket på SSHL kallas för läxis. Vissa elever pluggar tillsammans i gemensamma studierum, andra föredrar att läsa på egen hand. Vissa dagar erbjuds lärarledd läxhjälp för den som önskar. Efter läxis tar fritiden vid och det finns många roliga aktiviteter att välja på!

På varje elevhem finns hemföräldrar, en hempedagog och ett ekonomibiträde. Deras roll är att vara en närvarande, aktiv och omtänksam vuxen i ungdomarnas liv. Majoriteten av eleverna bor tre år på internatet, men vissa elever studerar upp till sex år på SSHL innan de tar studenten.

”Det bästa med att gå på internat är att man får lära sig att ta hand om sig själv och det finns alltid kompisar i närheten. Dessutom finns det alltid en lärare till hands om man skulle behöva lite extra hjälp”. William, elev.

Föräldrar är alltid välkomna att hälsa på

Under året anordnas även en del aktiviteter och middagar där även föräldrar och närstående är välkomna. Det är också alltid väldigt uppskattat av elever och hemföräldrar att få spontana besök av föräldrar och släktingar som har vägarna förbi.

Internatet har sju elevhem varav tre pojkhem, tre flickhem samt ett grundskolehem med både pojkar och flickor.
 Första åren delar man ofta rum med en annan elev i samma ålder. Under det sista året på gymnasiet erbjuds eget rum i mån av plats.

Elevhemmens personal